Com utilitzar les nostres dades?

En aquest portal la Diputació de Barcelona ofereix un catàleg de dades públiques susceptibles de ser reutilitzades per la ciutadania i les empreses.

La plataforma disposa d’un cercador per paraula clau, format i categoria que permet localitzar les dades obertes disponibles.

Les dades estan disponibles en diferents formats oberts (HTML, XML, JSON, CSV o d'altres) i preparades per interoperar amb dades d’altres organismes (Linked Data basat en llenguatge semàntic RDF).

El portal de dades obertes és la plataforma d’accés a tota aquesta informació per la ciutadania. Però la Diputació de Barcelona també ha habilitat una interfície de programació d’aplicacions (API) a través de la qual els dispositius i aplicacions poden consultar, cercar, filtrar i ordenar les dades per permetre el desenvolupament d'aplicacions de tercers.

Tots els conjunts de dades marcats amb l'etiqueta "api" són accessibles a través de l'API de dades obertes, una plataforma comuna d'accés a les dades amb arquitectura REST i que disposa d'una sintaxi unificada que permet que les aplicacions de tercers puguin consultar, cercar, creuar, barrejar, filtrar, ordenar, geoposicionar, paginar o transformar les dades en diferents formats.