Carreteres

Mitjana: 4.2 (9 vots)

kml
json

Xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, amb informació sobre els punts quilomètrics, la catalogació de la xarxa, localització de les estacions d'aforament i les seves corresponents intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD).

  • Dades del 2016 actualitzades el 31/12/2016. 
  • Dades del 2015 actualitzades el 31/12/2015. 
Temes secundaris: 
Titularitat de les dades: 
Gerència de Serveis d'Infraestructures viàries i Mobilitat. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Col·leccions de dades: 
RecursDescripcióTipusFreqüència d'actualitzacióVisors
Representació de la xarxa local de carreteres estructurada per capes, amb informació sobre punts quilomètrics reals i interpretats, catalogació de la xarxa d'acord amb expressió del codi de les carreteres i la seva tramificació, localització de les estacions d'aforaments de trànsit i les seves corresponents intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD).
kmz
Anual
Representació de la xarxa local de carreteres estructurada per capes, amb informació sobre punts quilomètrics reals i interpretats, catalogació de la xarxa d'acord amb expressió del codi de les carreteres i la seva tramificació, localització de les estacions d'aforaments de trànsit i les seves corresponents intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD).
kmz
Anual
Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera
geojson
Anual
Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera
geojson
Anual
Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera
zip
Anual
Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera
zip
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics existents que a la realitat estan situades als vorals de les carreteres.
geojson
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics existents que a la realitat estan situades als vorals de les carreteres.
geojson
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics existents que a la realitat estan situades als vorals de les carreteres.
zip
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics existents que a la realitat estan situades als vorals de les carreteres.
zip
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres dels punts quilomètrics que no es deriven d'una fita realment existent però que són necessaris per a la definició i catalogació del tram. En general es corresponen amb els inicis i finals dels trams de les carreteres el punt quilomètric dels quals no coincideix amb un valor enter. P. ex. PQ 12 + 280.
geojson
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres dels punts quilomètrics que no es deriven d'una fita realment existent però que són necessaris per a la definició i catalogació del tram. En general es corresponen amb els inicis i finals dels trams de les carreteres el punt quilomètric dels quals no coincideix amb un valor enter. P. ex. PQ 12 + 280.
geojson
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres dels punts quilomètrics que no es deriven d'una fita realment existent però que són necessaris per a la definició i catalogació del tram. En general es corresponen amb els inicis i finals dels trams de les carreteres el punt quilomètric dels quals no coincideix amb un valor enter. P. ex. PQ 12 + 280.
zip
Anual
Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres dels punts quilomètrics que no es deriven d'una fita realment existent però que són necessaris per a la definició i catalogació del tram. En general es corresponen amb els inicis i finals dels trams de les carreteres el punt quilomètric dels quals no coincideix amb un valor enter. P. ex. PQ 12 + 280.
zip
Anual
Representació gràfica de cada tram de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent del Catàleg sobre cada tram referent a: codi tram, valor i descripció dels punts quilomètrics inicial i final, règim de gestió, classificació funcional i tècnica i titularitat.
geojson
Anual
Representació gràfica de cada tram de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent del Catàleg sobre cada tram referent a: codi tram, valor i descripció dels punts quilomètrics inicial i final, règim de gestió, classificació funcional i tècnica i titularitat.
geojson
Anual
Representació gràfica de cada tram de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent del Catàleg sobre cada tram referent a: codi tram, valor i descripció dels punts quilomètrics inicial i final, règim de gestió, classificació funcional i tècnica i titularitat.
zip
Anual
Representació gràfica de cada tram de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent del Catàleg sobre cada tram referent a: codi tram, valor i descripció dels punts quilomètrics inicial i final, règim de gestió, classificació funcional i tècnica i titularitat.
zip
Anual
Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de carreteres amb la informació associada corresponent a: carretera, codi i punt quilomètric de l’estació d’aforament, data de l’últim any de càlcul de la intensitat mitjana diària (IMD) de trànsit, punt quilomètric d’inici i final del tram aforat i dades de la IMD de trànsit calculada.
geojson
Anual
Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de carreteres amb la informació associada corresponent a: carretera, codi i punt quilomètric de l’estació d’aforament, data de l’últim any de càlcul de la intensitat mitjana diària (IMD) de trànsit, punt quilomètric d’inici i final del tram aforat i dades de la IMD de trànsit calculada.
geojson
Anual
Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de carreteres amb la informació associada corresponent a: carretera, codi i punt quilomètric de l’estació d’aforament, data de l’últim any de càlcul de la intensitat mitjana diària (IMD) de trànsit, punt quilomètric d’inici i final del tram aforat i dades de la IMD de trànsit calculada.
zip
Anual
Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de carreteres amb la informació associada corresponent a: carretera, codi i punt quilomètric de l’estació d’aforament, data de l’últim any de càlcul de la intensitat mitjana diària (IMD) de trànsit, punt quilomètric d’inici i final del tram aforat i dades de la IMD de trànsit calculada.
zip
Anual
Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent a cada tram referent a: carretera, codi estació d'aforament i punts quilomètrics d'inici i final de tram d'aforament.
geojson
Anual
Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent a cada tram referent a: carretera, codi estació d'aforament i punts quilomètrics d'inici i final de tram d'aforament.
geojson
Anual
Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent a cada tram referent a: carretera, codi estació d'aforament i punts quilomètrics d'inici i final de tram d'aforament.
zip
Anual
Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent a cada tram referent a: carretera, codi estació d'aforament i punts quilomètrics d'inici i final de tram d'aforament.
zip
Anual