CIDO - Contractació

Mitjana: 3.9 (46 vots)

rss
xml

Licitacions de contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català i plecs de clàusules generals que regulen les licitacions de contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Tema principal: 
Temes secundaris: 
Titularitat de les dades: 
Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials
Col·leccions de dades: 
RecursDescripcióFreqüència d'actualitzacióVisors
Informació sobre les licitacions obertes de contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català
Diària
Informació sobre els contractes de gestió i prestació de serveis que afecten l'àmbit territorial català
Diària
Informació sobre els contractes d'obres que afecten l'àmbit territorial català
Diària
Informació sobre els contractes privats que afecten l'àmbit territorial català
Diària
Informació sobre els contractes de subministraments que afecten l'àmbit territorial català
Diària
Informació sobre els contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català
Diària