Parcs naturals: equipaments, agenda i notícies

Mitjana: 4.1 (8 vots)

api
csv
html
json
rdf
xml

Informació dels 12 espais naturals que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: equipaments, agenda d'activitats i notícies de cada parc.

 

Titularitat de les dades: 
Xarxa de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona.
Col·leccions de dades: 
RecursDescripcióTipusIdiomaFreqüència d'actualitzacióFormatsVisors
Equipaments dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
API Rest
Català
Diària
Equipamientos de los parques naturales de la Red de Parques Naturales de la Diputació de Barcelona
API Rest
Castellano
Diària
Agenda dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
API Rest
Català
Diària
Agenda dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Web
Català
Immediata
Butlletí d'informació dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Web
Català
Immediata
Avisos i alertes dels parcs (informació sobre fets excepcionals o d'emergència: incendis, esllavissades, talls, neu, batudes...)
Català
Immediata
Avisos y alertas de los parques (información sobre hechos excepcionales o de emergencia: incendios, desprendimientos, cortes, nieve, batidas...)
Castellano
Immediata