Conjunts de dades

Equipaments esportius dels municipis de la província de Barcelona.  Aquest conjunt de dades inclou dos data sets: En primer lloc, la llista de complexos esportius municipals. Un complex pot tenir una o diverses instal·lacions. Conté la localització dels complexos esportius. L'...
api
csv
json
rdf
xml