Conjunts de dades

Contingut complet publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) diari i també segmentat per emissor. Es tracta d'informació pública dels anuncis referents a notificacions, ordenances, oposicions, pressupost, licitacions, normativa, plecs de clàusules de l'administració local i de justícia de...
rss
Ordenances reguladores i reglaments de l'Administració local catalana; ordenances fiscals; calendaris i padrons fiscals; pressupostos i plantilles. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).
rss
xml
Ajuts, beques, cursos, premis i subvencions adreçats als ens locals i a la ciutadania de Catalunya; ordenances reguladores de subvencions; premis, ajuts i subvencions per als ens locals de Catalunya. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).
rss
xml
Comarques de la demarcació de Barcelona, amb informació, coordenades de geolocalització i dades de contacte de cada consell comarcal. 
api
csv
json
rdf
xml
Relació dels càrrecs electes i tècnics de cada municipi de la província de Barcelona.
api
csv
html
json
rdf
xml
Ajuntaments de la província de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE i escut municipal). Organismes autònoms i altres ens dels municipis de la província de...
api
csv
html
json
rdf
xml
Llista dels municipis de la província de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE, escut i vista del municipi).
api
csv
html
json
rdf
xml