Conjunts de dades

Xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, amb informació sobre els punts quilomètrics, la catalogació de la xarxa, localització de les estacions d'aforament i les seves corresponents intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD). Dades del 2016 actualitzades el 31/12/...
kml
json
La informació geogràfica de la Diputació de Barcelona està publicada en diferents formats, ja sigui mitjançant geoserveis web estàndard o mitjançant fitxers. Un geoservei és un servei web específic que retorna la informació geogràfica d'una forma estàndard. Per a la generació i utilització dels...
kml
wms
wps
Informació dels 12 espais naturals que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: equipaments, agenda d'activitats i notícies de cada parc.  
api
csv
html
json
rdf
xml