Conjunts de dades

Adreces i dades de contacte dels arxius municipals de la província de Barcelona. Arxius municipals adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals. Arxius municipals digitals de la província de Barcelona.
api
csv
html
json
rdf
xml
Adreces i dades de contacte de les biblioteques i els bibliobusos de la província de Barcelona. Agenda d’activitats de totes les biblioteques i bibliobusos.
api
csv
html
json
rdf
xml
Relació dels càrrecs electes i tècnics de cada municipi de la província de Barcelona.
api
csv
html
json
rdf
xml
Ajuntaments de la província de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE i escut municipal). Organismes autònoms i altres ens dels municipis de la província de...
api
csv
html
json
rdf
xml
Dades del programa Hermes. Hermes és un sistema d’indicadors socioeconòmics desenvolupat l’any 1998 per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir informació socioeconòmica a nivell municipal als 311 municipis de la província de Barcelona. 
html
pdf
xls
Llista dels municipis de la província de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE, escut i vista del municipi).
api
csv
html
json
rdf
xml
Museus de la Xarxa de Museus Locals de la província de Barcelona i agenda d’activitats que es fan en aquests museus. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la resta...
api
csv
html
json
rdf
xml
Teatres i auditoris municipals de la província de Barcelona. Agenda d’activitats d’aquests espais escènics municipals. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la...
api
csv
html
json
rdf
xml