Els nostres compromisos

Ens comprometem al següent:

  • Mantenir actualitzat el catàleg de dades alliberades.
  • Mantenir les metadades necessàries dels conjunts de dades.
  • Oferir serveis de cerca.
  • Disposar d’accés gratuït a les dades publicades.
  • Disposar de conjunts de dades georeferenciades.
  • Disposar de processos d’actualització automàtica per a la majoria de les dades.
  • Disposar de canals de participació.
  • Emprendre iniciatives internes de difusió/formació en l’alliberament i reutilització de les dades.
  • Resolució de queixes i conflictes, iniciant l’atenció de les peticions en un període màxim de cinc dies laborables.
  • Disponibilitat del 99% de la plataforma de dades obertes.