Usuari del servei

Es defineix com a usuari del servei aquella persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades que s’ofereixen en el portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona, bé fent servir les dades directament o bé oferint aplicacions o serveis que es nodreixen de les dades ofertes.