Paginació

Crida

~/pag-ini/[value1]

~/pag-fi/[value2]

~/pag-ini/[value1]/pag-fi/[value2]

Paràmetres

/pag-ini/[value1]: retorna els registres a partir del value1.

/pag-fi/[value2]retorna els registres fins al value2.

/pag-ini/[value1]/pag-fi/[value2]: retorna tots els registres des del value1 fins al value2.

Exemples

https://do.diba.cat/api/dataset/escenari/pag-ini/40/pag-fi/60

https://do.diba.cat/api/dataset/escenari/pag-ini/23

https://do.diba.cat/api/dataset/escenari/pag-fi/500

 Important!

Per motius de rendiment per defecte qualsevol consulta torna els 1000 primers resultats.