Missió

La nostra missió és obrir aquelles dades públiques que gestiona la Diputació de Barcelona que no estan subjectes a restriccions legals, perquè puguin ser d’utilitat a la societat, respectant les condicions d’ús que regulen la seva obertura.

D’altra banda, amb aquesta iniciativa es vol potenciar tot un catàleg de serveis per tal que tant els ciutadans com les empreses o altres institucions públiques puguin reutilitzar aquesta informació per a desenvolupar nous serveis, siguin o no de pagament, però que complementin els que proporciona la pròpia Diputació de Barcelona.