Notícies

Curs sobre Open Data

La Iniciativa Aporta, que gestiona el portal de referència en dades obertes d'àmbit espanyol https://datos.gob.es/, ha creat una autoformació sobre Open Data oberta a qualsevol persona interessada.

Es publica un nou web per visualitzar l'afluència als mercats municipals

El web https://dadesmercatsdiba.cat permet consultar l’afluència als 92 mercats municipals que hi ha a la província de Barcelona segons mida del municipi, nivell de renda, dia de mercat, edat de la població o preu del lloguer. Facilita visualitzacions i gràfics per tal d’analitzar la correlació de diversos indicadors socioeconòmics amb les afluències obtingudes en els mercats, amb l'objectiu d'ajudar a distingir patrons d’afluències en els municipis que compleixin unes condicions determinades.