Cens d'activitats municipals amb establiment

El cens d’activitats amb establiment dels municipis inclou activitats de diversos sectors econòmics: industrial, comercial, serveis, recreatives, etc. El cens també conté els equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos.

Aquest dataset s'ha sincronitzat automàticament amb els portals de dades obertes de més de 200 ajuntaments de Catalunya.