Usos dels equipaments urbans en zones verdes

Data de recepció: 
18/03/2019
Proposat per: 
Sol·licitant
Estat: 
Tancat
Descripció resumida de la petició: 

Desitjaria tenir dades respecte als requeriments necessaris per als equipaments urbans en zones verdes, així com del nombre d'usuaris que en fan ús i les modalitats i usos. A mesura que es va recuperant territori d'ús ciutadà (exemple de superilles, entorn del Disseny Hub Barcelona o nous espais verds) es creen noves necessitats i tipus d'usuaris i no es coneix bé els usos d'aquests entorns. 

Resposta: 

La Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic ens ha indicat que no disposa de dades sobre la utilització dels equipaments urbans en zones verdes. 

Vota: 
Encara sense vots

Afegeix un nou comentari