Full de ruta

Vols saber quines són les dades que tenim previst publicar aviat? El nostre full de ruta ho explica.

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la demarcació de Barcelona. Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

En aquest portal t'animem a fer servir i ens comprometem a proporcionar totes aquelles dades que et puguin ser d’utilitat. Per això, és molt important que ens facis arribar les teves necessitats i t'agrairem que ens expliquis els teus objectius i ens informis dels productes que hagis generat a partir de les dades obtingudes en aquest portal.

T'avancem que l'obertura de dades no és un procés ràpid i que l'hem d'abordar de forma gradual. A més, tot i que la Diputació de Barcelona treballa amb i disposa de moltes dades, sovint no n'és l'organisme titular i, per tant, no podem publicar-les.

Inventari de dades

A continuació t'oferim, a nivell orientatiu, un llistat de sistemes d'informació en els quals podem treballar amb l'objectiu de publicar dades en formats interoperables:

Dades de gestió interna:

 • Pressupostos (ingressos, despeses,...)
 • Contractació (relació de contractistes, contractes menors,...)
 • Ajuts i subvencions
 • Anuncis i avisos oficials (BOPB, CIDO)
 • ...

Dades de caire territorial:

 • Informació general del municipi (dades de contacte amb l'ajuntament, electes,...)
 • Informació de la Xarxa de Parcs Naturals
 • Informació de la Xarxa de Biblioteques Municipals
 • Informació de la Xarxa de Museus Locals
 • Informació de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals
 • Informació de la Xarxa d'Arxius Municipals
 • Informació de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals
 • Informació de la Xarxa de Productes de la Terra
 • Activitats turístiques
 • Vies locals
 • Patrimoni cultural
 • Emissions i consums energètics
 • Oficines de serveis d'habitatge
 • Punts d'Informació Juvenil
 • Indicadors estadístics de mercat de treball, de qualitat de vida...
 • ...

En qualsevol cas, tant si has trobat en aquesta llista la informació que busques com si no, fes-nos arribar els teus propòsits i cercarem quines dades podem incloure en aquest portal.

Pla estratègic

Consulteu al pla estratègic d'obertura de dades a la Diputació de Barcelona els objectius i reptes en matèria d’obertura de dades a la Diputació de Barcelona per al mandat 2016-2019, així com les línies de treball i accions desenvolupades per assolir-los.  

Sector públic

En aquest subapartat podeu consultar els organismes, consorcis, fundacions i altres entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona

El sector públic de la corporació està distribuït en tres nivells, en funció de la seva relació amb la corporació i que responen als criteris següents:

(1) Primer nivell: organismes dependents, el que implica que la presidència recau en un membre electe de la Diputació i que les funcions de secretaria i d'intervenció són assumides també per la Diputació.

(2) Segon nivell: organismes que, a diferència dels anteriors, no són dependents exclusivament de la corporació, sinó vinculats amb ella conjuntament amb altres entitats que en formen part, si bé la presidència, la secretaria i la intervenció recauen en la Diputació de Barcelona.

(3) Tercer nivell: organismes on la participació de la Diputació de Barcelona és de caire exclusivament econòmic-pressupostari.