Conjunts de dades

Adreces i dades de contacte dels arxius municipals de la província de Barcelona. Arxius municipals adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals. Arxius municipals digitals de la província de Barcelona.
api
csv
html
json
rdf
xml
Adreces i dades de contacte de les biblioteques i els bibliobusos de la província de Barcelona. Agenda d’activitats de totes les biblioteques i bibliobusos.
api
csv
html
json
rdf
xml
Elements de patrimoni cultural, que inclouen el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis de la província de Barcelona. 
html
Museus de la Xarxa de Museus Locals de la província de Barcelona i agenda d’activitats que es fan en aquests museus. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la resta...
api
csv
html
json
rdf
xml
Teatres i auditoris municipals de la província de Barcelona. Agenda d’activitats d’aquests espais escènics municipals. Els enllaços de les dades en format xml, json i cvs, per evitar la sobrecàrrega del sistema, llisten només les 100 primers activitats de l'agenda. Podeu recuperar la...
api
csv
html
json
rdf
xml