Documentació

Interfície de programació d'aplicacions (API, de les sigles en anglès) de la Diputació de Barcelona.

API de dades obertes del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)

Fes servir els visors mapa, graella i calendari per visualitzar les dades de cada recurs.

Aquests són els formats estàndards, estructurats i interoperables amb què publiquem les nostres dades.

Les dades enllaçades (en anglès, linked data) són un mètode de publicació de dades estructurades perquè puguin ser interconnectades entre elles i resultin més útils.

Exemples de codi opensource que utilitzen l'API de dades obertes perparats per a ser reutilitzats.