Dades obertes

Què són, per què serveixen i què pretén el projecte de la Diba.

Informació sobre com fer servir les nostres dades: API de dades obertes, visors de dades i formats disponibles.

Punts legals que has de tenir en compte si fas servir les dades d'aquest portal.

Actualitat del portal i l'API, datasets incorporats o actualitzats i apps que fan servir les nostres dades.

Consulta dades obertes dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona.

Quins serveis oferim, a què ens comprometem i quina normativa seguim.

Casos de reutilització de dades obertes de la Diputació de Barcelona.

Quantes crides rep la nostra API per mes i per any? Descobreix els datasets més consultats i els més ben valorats!