Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Processos selectius d'accés lliure de les administracions públiques catalanes i de les entitats dels respectius sectors públics; borses de treball; altres convocatòries d'interès; normativa genèrica que regula els processos selectius; oferta pública de la Diputació de Barcelona; processos selectius amb places reservades. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Visites: 1,402 aquest mes / 10,134 aquest any

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, a petició dels ens locals, majoritàriament ajuntaments i mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, analitza mostres d'aigua de fonts naturals. De l’any 2016 fins al 2022, s’han realitzat dues anàlisis a l’any de les fonts sol·licitades.

Visites: 265 aquest mes / 2,307 aquest any

Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb informació corresponent a cada tram referent al darrer càlcul de la IMD realitzat: codi d’estació d’aforament, carretera, punt quilomètric inicial, punt quilomètric final, any de la intensitat mitjana diària de trànsit*, any de càlcul, valor de la intensitat mitjana diària de trànsit, percentatge de p

Visites: 240 aquest mes / 2,098 aquest any

Punts d’aigua estratègics per a la disposició i càrrega d’aigua dels mitjans d’extinció d’incendis forestals.

Visites: 239 aquest mes / 1,918 aquest any

Catàleg de masies de la demarcació de Barcelona.

Visites: 198 aquest mes / 2,577 aquest any

Catàleg dels expedients de depuració i rehabilitació del personal a la Diputació de Barcelona. La depuració de funcionaris va ser un element cabdal de control del règim franquista que tenia com a finalitat separar i destituir de la corporació les persones “desafectes”.

Visites: 184 aquest mes / 240 aquest any