Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Processos selectius d'accés lliure de les administracions públiques catalanes i de les entitats dels respectius sectors públics; borses de treball; altres convocatòries d'interès; normativa genèrica que regula els processos selectius; oferta pública de la Diputació de Barcelona; processos selectius amb places reservades. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Visites: 484 aquest mes / 484 aquest any

Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb informació corresponent a cada tram referent al darrer càlcul de la IMD realitzat: codi d’estació d’aforament, carretera, punt quilomètric inicial, punt quilomètric final, any de la intensitat mitjana diària de trànsit*, any de càlcul, valor de la intensitat mitjana diària de trànsit, percentatge de p

Visites: 209 aquest mes / 209 aquest any

Catàleg de masies de la demarcació de Barcelona.

Visites: 192 aquest mes / 192 aquest any

Llista dels municipis de la demarcació de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE, escut i vista del municipi).

Visites: 143 aquest mes / 143 aquest any

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, a petició dels ens locals, majoritàriament ajuntaments i mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, recull i analitza mostres d'aigua de fonts naturals. En general, cada any es realitzen dues anàlisis de les fonts sol·licitades, una durant la primavera i l'altra durant la tardor.

Visites: 130 aquest mes / 130 aquest any

Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. Es distingeixen per tipologies d’inici o final de tram, reals i virtuals.

Els punts quilomètrics reals coincideixen amb la fita quilomètrica situada al voral de la carretera. 

Visites: 129 aquest mes / 129 aquest any