Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Arxius municipals digitals de la demarcació de Barcelona.

Visites: 27 aquest mes / 494 aquest any

Cartografia dels Censos d´Activitats Classificades i Innòcues, a escala 1:1000, de diversos municipis de la demarcació de Barcelona. Els censos són inventaris d'activitats econòmiques que realitza l'Oficina d'Activitats i Urbanisme de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, a partir de treball de camp i de buidat dels expedients d'activitats als municipis.

Visites: 26 aquest mes / 238 aquest any

Municipis adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals.

Visites: 25 aquest mes / 378 aquest any

Museus de la Xarxa de Museus Locals de la demarcació de Barcelona.

Visites: 24 aquest mes / 316 aquest any

Agenda d'activitats del web Sostenible.cat. Sostenible.cat és el portal digital d'informació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Publica notícies, bones pràctiques, recursos, agenda, entrevistes i articles de reflexió en general sobre l'acció del món local en l'àmbit de la gestió ambiental i la sostenibilitat.

Visites: 23 aquest mes / 252 aquest any

Consums energètics d'equipaments municipals, agrupats per font energètica. Dades provinents dels diferents Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible, de les visites d'avaluació energètica que s'hi inclouen i d'altres estudis concrets realitzats per la Diputació de Barcelona.

Visites: 21 aquest mes / 242 aquest any