Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Àmbit territorial de les associacions de propietaris forestals (APF) amb conveni vigent amb la Diputació de Barcelona.

Visites: 62 aquest mes / 233 aquest any

Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de diferents nuclis de la demarcació de Barcelona, en la seva majoria corresponent a municipis menors de 20.000 habitants, elaborada des de l'any 2.000 i amb actualització periòdica.

Visites: 59 aquest mes / 383 aquest any

Any i abast superficial de les actuacions de gestió forestal, agrícola i ramadera amb l’objectiu de prevenir incendis forestals. Aquestes actuacions s’han dut a terme amb finançament de la Diputació de Barcelona, mitjançant convenis de col·laboració subscrits entre la Diputació, la corresponent Associació de Propietaris Forestals i els ajuntaments del seu àmbit territorial.

Visites: 59 aquest mes / 282 aquest any

Límit d’urbanitzacions i nuclis de població (amb Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població redactat per la Diputació de Barcelona), a partir del qual es defineix la franja perimetral de baixa combustibilitat prevista per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificac

Visites: 55 aquest mes / 475 aquest any

Estat d’execució dels treballs forestals en parcel·les de titularitat municipal amb projecte redactat per la Diputació de Barcelona.

Visites: 55 aquest mes / 220 aquest any

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona. La cartografia està a escala 1:5.000.

Visites: 53 aquest mes / 252 aquest any