Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona. La cartografia està a escala 1:5.000.

Visites: 35 aquest mes / 132 aquest any

Cartografia d'elements del patrimoni cultural i natural, a escala 1:5000, de diversos municipis de la demarcació de Barcelona. La seva valoració, permet l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació.

Visites: 34 aquest mes / 130 aquest any

Unitats del Pla d’Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals.

Visites: 34 aquest mes / 166 aquest any

Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb informació corresponent a cada tram referent a: carretera, codi d’estació d’aforament, intensitat mitjana diària de trànsit, percentatge de vehicles pesants i punts quilomètrics d’inici i final de tram d’aforament. Informació recollida des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

Visites: 34 aquest mes / 223 aquest any

Ortofoto dels anys 56-57 a escala 1:10.000, elaborada per la Diputació de Barcelona a partir d'un vol general d'Espanya realitzat els anys 1956-57, propietat de l'Estat (Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire - Ministerio de Defensa).

Visites: 31 aquest mes / 190 aquest any

Dades corresponents a serveis i equipaments, en el sentit de punts d'interès (POI) de la demarcació de Barcelona. Aquesta informació s'actualiza per part d'alguns departaments de la Diputació i també per part dels ajuntaments. El servei disposa d'una capa temàtica que informa dels municipis que disposen d'aquesta informació.

Visites: 31 aquest mes / 107 aquest any