Què són les dades obertes?

Les dades obertes són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania per mitjà d’Internet. Poden ser dades de tipus estadístic, econòmic, geogràfic, mèdic...

Les dades obertes permeten la consulta i la reutilització de la informació per crear aplicacions i obres derivades. Per això, les dades s’han d’oferir estructurades en arxius de format obert, interoperables i amb llicències que n’autoritzin la difusió pública.

L’obertura de les dades públiques o Open Data és essencial per a la transparència i és inherent a una estratègia d’obertura del coneixement en general.

L’Administració obre les dades perquè empreses, associacions i ciutadania les usin i elaborin nous productes i serveis que aportin valor, innovació i impuls econòmic i social. El principi clau de les dades obertes és, doncs, generar valor a la comunitat de ciutadans, professionals i organitzacions interessats en l’obertura i reutilització de la informació del sector públic.

En aquest portal la Diputació de Barcelona ofereix dades obertes en formats digitals, estandarditzats i interoperables per afavorir la seva reutilització.