Carta de serveis

Aquesta carta de serveis recull els objectius, compromisos i reptes en matèria d’obertura de dades obertes que la Diputació de Barcelona ha formulat com una línia estratègica del seu Pla de Mandat per al període 2016-2019.

Les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic són dos aspectes essencials en el camí cap a les ciutats intel·ligents i el govern obert.

D’una banda, l’obertura de dades del sector públic reconeix i és conseqüència del dret dels ciutadans, les empreses i la societat en general a accedir a la informació de titularitat pública. A més, fa possible l’establiment de mecanismes de transparència i d’espais per a la participació i la col·laboració dels ciutadans, afavorint un sistema democràtic més eficient.

D’altra banda, la reutilització de la informació produïda pel servei públic potencia l’oferta de nous productes i serveis digitals, dinamitzant així l’activitat econòmica i empresarial i generant un valor per al ciutadà.

L’open data i la reutilització de la informació del sector públic s’emmarquen dins de l’àmbit del govern obert, fet pel qual és imprescindible la implicació i lideratge polític de la Diputació de Barcelona i el treball transversal de tots els equips que treballen amb informació i dades en el si de la institució.