Estadístiques

Descobreix quantes crides d'apps i webs fetes amb les nostres dades rep l'API cada mes i cada any.
Segueix els datasets que han rebut una valoració més alta pels nostres visitants i aquells que s'han consultat més vegades.

83
conjunts de dades disponibles
473
recursos publicats
134
consultes de dades l'últim mes
Consultes mensuals: octubre
Consultes anuals: 2022

*Pots consultar estadístiques més detallades de l'ús de l'API: aquí.

Datasets més ben valorats

Ortofoto urbana

Ortofoto a escala 1:1000 de diversos nuclis de la demarcació de Barcelona, produïda a partir dels vols realitzats per elaborar la cartografia topogràfica urbana 1:1000. Per tal de conèixer la disponibilitat, s'ha habilitat una capa temàtica a nivell provincial que ho indica.

Mitjana: 5 (1 vot)

Dibaròmetre: enquestes de valoració ciutadana

La Diputació de Barcelona, a través de la Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local, ha posat en marxa un projecte consistent en la realització d'estudis d'hàbits i percepció ciutadana als municipis de la província de Barcelona mitjançant enquestes anomenat "Dibaròmetre".

Mitjana: 5 (4 vots)

Cartografia dels límits d'espais naturals protegits

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona. La cartografia està a escala 1:5.000.

Mitjana: 5 (1 vot)

Datasets més consultats

Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb informació corresponent a cada tram referent al darrer càlcul de la IMD realitzat: codi d’estació d’aforament, carretera, punt quilomètric inicial, punt quilomètric final, any de la intensitat mitjana diària de trànsit*, any de càlcul, valor de la intensitat mitjana diària de trànsit, percentatge de p

Visites: 10 aquest mes / 1,708 aquest any

Zones estratègiques on fer actuacions de gestió forestal per canviar el model de combustible i prevenir els grans incendis forestals (GIF).

Visites: 8 aquest mes / 1,143 aquest any

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va realitzar un estudi a la comarca del Maresme mitjançant imatges Sentinel-2 en el qual es va avaluar el decaïment de la massa forestal a partir de l'anàlisi de l'índex de vegetació EVI (que analitza el nivell de verdor de la vegetació) d'una imatge satèl·lit de l'agost de 2015 i una altra de l'agost de 2016.

Visites: 8 aquest mes / 1,332 aquest any