Estadístiques

Descobreix quantes crides d'apps i webs fetes amb les nostres dades rep l'API cada mes i cada any.
Segueix els datasets que han rebut una valoració més alta pels nostres visitants i aquells que s'han consultat més vegades.

91
conjunts de dades disponibles
517
recursos publicats
4030474
consultes de dades l'últim mes
Consultes mensuals: desembre
Consultes anuals: 2023

*Pots consultar estadístiques més detallades de l'ús de l'API: aquí.

Datasets més ben valorats

Dibaròmetre: enquestes de valoració ciutadana

El DIBAròmetre (consulteu el visor a https://dibarometre.diba.cat/) esdevé un projecte inèdit en el nostre entorn, emmarcat en l’interès de la Diputació de Barcelona per a copsar la percepció de la ciutadania de la província de Barcelona en relació amb el seu municipi i els serveis que ofereix el seu ajuntament.

Mitjana: 5 (4 vots)

Municipis amb pla o estudi de mobilitat urbana sostenible

Representació gràfica dels municipis de la província de Barcelona amb pla o estudi de mobilitat urbana, el seu estat i la seva obligació i/o recomanació.

Mitjana: 5 (1 vot)

Cartografia dels límits d'espais naturals protegits

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona. La cartografia està a escala 1:5.000.

Mitjana: 5 (4 vots)

Datasets més consultats

Processos selectius d'accés lliure de les administracions públiques catalanes i de les entitats dels respectius sectors públics; borses de treball; altres convocatòries d'interès; normativa genèrica que regula els processos selectius; oferta pública de la Diputació de Barcelona; processos selectius amb places reservades. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Visites: 222 aquest mes / 10,407 aquest any

Catàleg de masies de la demarcació de Barcelona.

Visites: 55 aquest mes / 2,640 aquest any

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, a petició dels ens locals, majoritàriament ajuntaments i mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, analitza mostres d'aigua de fonts naturals. De l’any 2016 fins al 2022, s’han realitzat dues anàlisis a l’any de les fonts sol·licitades.

Visites: 55 aquest mes / 2,392 aquest any