Estadístiques

Descobreix quantes crides d'apps i webs fetes amb les nostres dades rep l'API cada mes i cada any.
Segueix els datasets que han rebut una valoració més alta pels nostres visitants i aquells que s'han consultat més vegades.

58
conjunts de dades disponibles
374
recursos publicats
3273724
consultes de dades l'últim mes
Consultes mensuals: juliol
Consultes anuals: 2018

*Pots consultar estadístiques més detallades de l'ús de l'API: aquí.

Datasets més ben valorats

Ortofoto urbana

Ortofoto a escala 1:1000 de diversos nuclis de la demarcació de Barcelona, produïda a partir dels vols realitzats per elaborar la cartografia topogràfica urbana 1:1000. Per tal de conèixer la disponibilitat, s'ha habilitat una capa temàtica a nivell provincial que ho indica.

Mitjana: 5 (1 vot)

Tècnics municipals

Tècnics de cada municipi de la demarcació de Barcelona.

Mitjana: 5 (1 vot)

Municipis

Llista dels municipis de la demarcació de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE, escut i vista del municipi).

Mitjana: 5 (1 vot)

Datasets més consultats

Oposicions d'accés lliure de les administracions públiques catalanes; borses de treball; altres convocatòries d'interès; normativa genèrica que regula les oposicions d'accés lliure de les administracions públiques catalanes; oferta pública de la Diputació de Barcelona. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Visites: 346 aquest mes / 2,966 aquest any

Contingut complet publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) diari i també segmentat per emissor. Es tracta d'informació pública dels anuncis referents a notificacions, ordenances, oposicions, pressupost, licitacions, normativa, plecs de clàusules de l'administració local i de justícia de la demarcació de Barcelona. Contingut diari del BOPB segmentat per tipus d'emissor: 

Visites: 237 aquest mes / 3,136 aquest any

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental gestiona actualment una xarxa de 15 captadors d'alt volum (CAV) de partícules PM10 i 3 CAV de PM2,5 a 14 municipis. Aquesta xarxa forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

Visites: 103 aquest mes / 103 aquest any