Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona)

Contingut complet publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) diari i també segmentat per emissor. Es tracta d'informació pública dels anuncis referents a notificacions, ordenances, oposicions, pressupost, licitacions, normativa, plecs de clàusules de l'administració local i de justícia de la demarcació de Barcelona. Contingut diari del BOPB segmentat per tipus d'emissor: 

Encara sense vots

Catàleg de masies

Catàleg de masies de la província de Barcelona.

Mitjana: 5 (1 vot)

CIDO - Oposicions

Oposicions d'accés lliure de les administracions públiques catalanes; borses de treball; altres convocatòries d'interès; normativa genèrica que regula les oposicions d'accés lliure de les administracions públiques catalanes; oferta pública de la Diputació de Barcelona. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Encara sense vots

Serveis d'habitatge

Serveis municipals d’habitatge a la demarcació de Barcelona. Localització, web, telèfon i horaris de les Oficines Locals d'Habitatge. Els recursos de tipus detall contenen els tipus d'oficina, llistat de serveis que ofereix cadascuna i destinataris d'aquests serveis.

Mitjana: 5 (2 vots)

Mapa de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona

Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera.

Encara sense vots

Arxius municipals

Adreces i dades de contacte dels arxius municipals de la demarcació de Barcelona.

Mitjana: 3 (2 vots)