Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Cartografia dels límits d'espais naturals protegits

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona. La cartografia està a escala 1:5.000.

Mitjana: 5 (4 vots)

CIDO - Normativa local

Ordenances reguladores i reglaments de l'Administració local catalana; ordenances fiscals; calendaris i padrons fiscals; pressupostos i plantilles; estatuts d’organismes. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Mitjana: 5 (4 vots)

Cartografia SITXELL

El projecte SITXELL (Sistema d' Informació Territorial de la Xarxa d' Espais Lliures de la Provincia de Barcelona) categoritza i valora els sòls no urbanitzables a partir dels análisis de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques y socioeconòmiqes.

Mitjana: 5 (3 vots)

Agenda dels càrrecs electes de la Diputació

Agenda dels càrrecs electes de la Diputació de Barcelona. Conté títol, data, descripció, imatge, URL, telèfon, e-mail, localització, assistents, etiquetes i classificació per temes de cada activitat. 

Aquestes activitats es publiquen també a l'agenda dels càrrecs electes del portal corporatiu. 

Mitjana: 5 (2 vots)

Mapa de cobertes del sòl de l’any 1956

El Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Diputació de  Barcelona ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial i el CREAF. Aquest mapa mostra la distribució de les principals cobertes (forestals, agrícoles, urbanes) de la demarcació de Barcelona i permet analitzar la seva evolució fins a l'actualitat.

Mitjana: 5 (1 vot)

Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal

Informació detallada de les sol·licituds d'accés a la informació pública (sèrie documental 1314) amb el detall de la seva descripció, any, temàtica, canal de sol·licitud, sentit de la resolució, o els motius de la denegació si s'escau. Aquesta informació s'extreu dels expedients dels ajuntaments usuaris dels serveis SeTDIBA un cop els expedients han finalitzat la seva tramitació.

Mitjana: 5 (2 vots)