Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Parcs naturals: equipaments

Equipaments dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Encara sense vots

Punts quilomètrics reals

Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics existents que a la realitat estan situades als vorals de les carreteres.

Encara sense vots

Indicadors socioeconòmics (Hermes)

Dades del programa Hermes. Hermes és un sistema d’indicadors socioeconòmics desenvolupat l’any 1998 per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir informació socioeconòmica a nivell municipal als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Encara sense vots

Parcs naturals: agenda d'activitats

Agenda dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Encara sense vots

Cartografia d’adreces postals

Adreces postals de l'àmbit territorial dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, actualitzats i publicats segons els estàndards establerts a escala europea.

Encara sense vots

Mapa dels trams de la xarxa local de carreteres amb la informació associada al Catàleg de la xarxa

Representació gràfica de cada tram de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent del Catàleg sobre cada tram referent a: codi tram, valor i descripció dels punts quilomètrics inicial i final, règim de gestió, classificació funcional i tècnica i titularitat.

Encara sense vots