Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Mapa dels trams de la xarxa local de carreteres amb la informació associada al Catàleg de la xarxa

Representació gràfica de cada tram de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent del Catàleg sobre cada tram referent a: codi tram, valor i descripció dels punts quilomètrics inicial i final, règim de gestió, classificació funcional i tècnica i titularitat.

Encara sense vots

Cartografia de l’inventari de patrimoni cultural

Cartografia d'elements del patrimoni cultural i natural, a escala 1:5000, de diversos municipis de la demarcació de Barcelona. La seva valoració, permet l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació.

Encara sense vots

Revista Sostenible

Continguts de les diverses seccions del portal Sostenible.cat: articles, bones pràctiques, hemeroteca, notícies, opinions, portada, propers actes, recursos i reflexió.

Encara sense vots

Situació de les estacions d’aforament, amb informació de l'última intensitat mitjana diària de trànsit calculada (IMD)

Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de carreteres amb la informació associada corresponent a: carretera, codi i punt quilomètric de l’estació d’aforament, data de l’últim any de càlcul de la intensitat mitjana diària (IMD) de trànsit, punt quilomètric d’inici i final del tram aforat i dades de la IMD de trànsit calculada.

Encara sense vots

Cartografia de planejament urbanístic municipal

Cartografia del planejament urbanístic municipal a escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació. La informació està organitzada en diferents capes (classificació, qualificació, sistemes,...) seguint les indicacions de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Encara sense vots

Perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis presidida i dinamitzada per la Diputació de Barcelona, que compta amb més de 290 membres, la majoria ens locals de Catalunya.

Aquest dataset inclou la informació següent sobre el perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa:

Encara sense vots