Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Emissions de gasos d'efecte hivernacle dels municipis

Emissions de gasos d'efecte hivernacle a escala municipal, per fonts i per sectors. S'apliquen factors d'emissió als consums energètics. Els factors d'emissió són els determinats per la metodologia del Pacte dels alcaldes pel medi ambient establerta per l'Oficina del Pacte dels Alcaldes (CoMO).

Mitjana: 4 (1 vot)

Municipis adherits al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia

Municipis adherits al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia, iniciativa europea a través de la qual els municipis es comprometen a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El conjunt de dades inclou informació de les dates d'adhesió, tant a l'antic pacte com al nou, atès que hi ha municipis que han reafirmat el seu compromís amb objectius més ambiciosos.

Mitjana: 4 (1 vot)

Serveis d'habitatge

Serveis municipals d’habitatge a la demarcació de Barcelona. Localització, web, telèfon i horaris de les Oficines Locals d'Habitatge. Els recursos de tipus detall contenen els tipus d'oficina, llistat de serveis que ofereix cadascuna i destinataris d'aquests serveis.

Mitjana: 4 (3 vots)

Agenda general de la Diputació

Agenda d'activitats organitzades per tots els departaments de la Diputació de Barcelona. Conté títol, data, descripció, imatge, URL, telèfon, e-mail, localització, durada, preu, formulari d'inscripció i classificació per temes de cada activitat. 

Mitjana: 4 (1 vot)

Càrrecs electes

Càrrecs electes de cada municipi de la demarcació de Barcelona.

Mitjana: 4 (1 vot)

Punts quilomètrics interpretats

Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres dels punts quilomètrics que no es deriven d'una fita realment existent però que són necessaris per a la definició i catalogació del tram. En general es corresponen amb els inicis i finals dels trams de les carreteres el punt quilomètric dels quals no coincideix amb un valor enter. P. ex. PQ 12 + 280.

Mitjana: 3 (1 vot)