Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Parcs naturals: avisos i alertes

Avisos i alertes dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (informació sobre fets excepcionals o d'emergència: incendis, esllavissades, talls, neu, batudes...).

Mitjana: 4 (2 vots)

CIDO - Contractació

Contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català i plecs de clàusules generals; licitacions de contractes administratius o privats per sector professional. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Mitjana: 4 (4 vots)

Cens d'activitats i establiments

Cens d’activitats amb establiment dels municipis usuaris de l’aplicació informàtica GIA (Gestió d'Informació d’Activitats). Inclou activitats de diversos sectors econòmics: industrial, comercial, serveis, recreatives, etc. El cens també conté els equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos.

Mitjana: 3.9 (7 vots)

Serveis d'habitatge

Serveis municipals d’habitatge a la demarcació de Barcelona. Localització, web, telèfon i horaris de les Oficines Locals d'Habitatge. Els recursos de tipus detall contenen els tipus d'oficina, llistat de serveis que ofereix cadascuna i destinataris d'aquests serveis.

Mitjana: 3.8 (5 vots)

Decaïment de la massa forestal dels boscos del Maresme

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va realitzar un estudi a la comarca del Maresme mitjançant imatges Sentinel-2 en el qual es va avaluar el decaïment de la massa forestal a partir de l'anàlisi de l'índex de vegetació EVI (que analitza el nivell de verdor de la vegetació) d'una imatge satèl·lit de l'agost de 2015 i una altra de l'agost de 2016.

Mitjana: 3.8 (4 vots)

Situació de les estacions d’aforament de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona

Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de amb la informació associada corresponent a: codi de l’estació, carretera, punts quilomètric de l’estació, punt quilomètric d’inici del tram, punt quilomètric final del tram, origen del tram, destí del tram, direccions i categoria de l’estació.

Mitjana: 3.7 (7 vots)