Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Elements de patrimoni cultural

Elements de patrimoni cultural, que inclouen el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Podeu utiliutzar el web o la API Rest per recuperar elements de patrimoni cultural per municipi, comarca o tipologia.

Mitjana: 4 (4 vots)

Emissions de gasos d'efecte hivernacle dels municipis

Emissions de gasos d'efecte hivernacle a escala municipal, per fonts i per sectors. S'apliquen factors d'emissió als consums energètics. Els factors d'emissió són els determinats per la metodologia del Pacte dels alcaldes pel medi ambient establerta per l'Oficina del Pacte dels Alcaldes (CoMO).

Mitjana: 4 (1 vot)

Municipis adherits al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia

Municipis adherits al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia, iniciativa europea a través de la qual els municipis es comprometen a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El conjunt de dades inclou informació de les dates d'adhesió, tant a l'antic pacte com al nou, atès que hi ha municipis que han reafirmat el seu compromís amb objectius més ambiciosos.

Mitjana: 4 (1 vot)

Mapes estratègics del soroll de trànsit de les infraestructures viàries

Els mapes estratègics de soroll (MES) tenen com a finalitat proporcionar informació sobre els nivells d’exposició de la població a determinats nivells acústics i determinar les zones d’afecció pel soroll produït per una determinada font. Tot això a partir del càlcul dels nivells d’immissió acústica generats per la mateixa font.

Mitjana: 4 (2 vots)

Cartografia d’adreces postals

Adreces postals de l'àmbit territorial dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, actualitzats i publicats segons els estàndards establerts a escala europea.

Mitjana: 4 (1 vot)

Parcs naturals: avisos i alertes

Avisos i alertes dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (informació sobre fets excepcionals o d'emergència: incendis, esllavissades, talls, neu, batudes...).

Mitjana: 4 (2 vots)