Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Qualitat de l'aire: Xarxa de partícules

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental gestiona actualment una xarxa de 15 captadors d'alt volum (CAV) de partícules PM10 i 3 CAV de PM2,5 a 14 municipis. Aquesta xarxa forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

Encara sense vots

Elements de patrimoni cultural

Elements de patrimoni cultural, que inclouen el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Encara sense vots

Consums energètics dels municipis

Consums energètics a escala municipal, per fonts i per sectors. Les fonts originals de dades són ICAEN, ARC, CORES, ACA, ENDESA distribución, Electradistribució Centelles, Estabanell Energia, Electrocaldense, DGT, IDESCAT, el programa Hermes de la Diputació i els ajuntaments adherits al Pacte dels alcaldes pel medi ambient.

Encara sense vots

Mapa del graf de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona amb diverses capes d'informació associada

Representació de la xarxa local de carreteres estructurada per capes, amb informació sobre punts quilomètrics reals i interpretats, catalogació de la xarxa d'acord amb expressió del codi de les carreteres i la seva tramificació, localització de les estacions d'aforaments de trànsit i les seves corresponents intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD).

Encara sense vots

Ens públics

Ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE i escut municipal).

Organismes autònoms i altres ens públics de la província de Barcelona, amb adreça, telèfon i web.

Encara sense vots

Exposicions

Exposicions organitzades per la Diputació de Barcelona. Conté títol, data d'inici i finalització, descripció, imatge, organitzadors, URL, telèfon, e-mail, localització, municipi, horari, tipus, públic, documentació i classificació per temes de cada exposició. 

Encara sense vots