Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Parcs naturals: agenda d'activitats

Agenda dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Encara sense vots

Cartografia d’adreces postals

Adreces postals de l'àmbit territorial dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, actualitzats i publicats segons els estàndards establerts a escala europea.

Encara sense vots

Mapa dels trams de la xarxa local de carreteres amb la informació associada al Catàleg de la xarxa

Representació gràfica de cada tram de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent del Catàleg sobre cada tram referent a: codi tram, valor i descripció dels punts quilomètrics inicial i final, règim de gestió, classificació funcional i tècnica i titularitat.

Encara sense vots

Cartografia de l’inventari de patrimoni cultural

Cartografia d'elements del patrimoni cultural i natural, a escala 1:5000, de diversos municipis de la demarcació de Barcelona. La seva valoració, permet l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació.

Encara sense vots

Revista Sostenible

Continguts de les diverses seccions del portal Sostenible.cat: articles, bones pràctiques, hemeroteca, notícies, opinions, portada, propers actes, recursos i reflexió.

Encara sense vots

Situació de les estacions d’aforament, amb informació de l'última intensitat mitjana diària de trànsit calculada (IMD)

Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de carreteres amb la informació associada corresponent a: carretera, codi i punt quilomètric de l’estació d’aforament, data de l’últim any de càlcul de la intensitat mitjana diària (IMD) de trànsit, punt quilomètric d’inici i final del tram aforat i dades de la IMD de trànsit calculada.

Encara sense vots