Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Cartografia de planejament urbanístic municipal

Cartografia del planejament urbanístic municipal a escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació. La informació està organitzada en diferents capes (classificació, qualificació, sistemes,...) seguint les indicacions de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Encara sense vots

Perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis presidida i dinamitzada per la Diputació de Barcelona, que compta amb més de 290 membres, la majoria ens locals de Catalunya.

Aquest dataset inclou la informació següent sobre el perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa:

Encara sense vots

Mapa dels trams d’aforament amb la informació associada a les estacions i la intensitat mitjana diària de trànsit

Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb la informació corresponent a cada tram referent a: carretera, codi estació d'aforament, intensitat mitjana diària de trànsit i punts quilomètrics d'inici i final de tram d'aforament. Informació recollida dels anys 2000 al 2016. 

Encara sense vots

Cartografia de serveis i equipaments / punts d'interès

Dades corresponents a serveis i equipaments, en el sentit de punts d'interès (POI) de la demarcació de Barcelona. Aquesta informació s'actualiza per part d'alguns departaments de la Diputació i també per part dels ajuntaments. El servei disposa d'una capa temàtica que informa dels municipis que disposen d'aquesta informació.

Encara sense vots

Teatres i auditoris: agenda d'activitats

Agenda d’activitats de teatres i auditoris dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Encara sense vots

Equipaments dedicats a l'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals

Els sistemes aquàtics continentals són espais de gran valor ecològic i social que cal preservar.

Encara sense vots