Condicions d'utilització

Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per la Diputació de Barcelona s’emparen a la normativa vigent al respecte: La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser reportat a través del formulari de dubtes i suggeriments.

 

La llengua de publicació dels recursos per defecte és el català. En el cas dels recursos disponibles en altres llengües, l'idioma s'indica explícitament entre parèntesis al costat del recurs en qüestió.