Altres restriccions legals

No està permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l’actuació administrativa pública.

La Diputació de Barcelona podrà, per compte propi, denegar o suspendre l’accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol que, segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents condicions d’ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d’una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d’una altra manera, estiguin complint aquestes condicions d’ús.

L’usuari no podrà, indicar, insinuar o suggerir en l’ús final, per cap mitjà, la participació o suport de la Diputació de Barcelona en l’activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.

La Diputació de Barcelona és responsable de la recopilació, catalogació i la forma de presentació de les aplicacions en aquest lloc, però no dels continguts de les aplicacions ni de la informació relativa a les mateixes, que és responsabilitat dels seus titulars. Si bé la Diputació de Barcelona vetlla per la qualitat en la selecció de les apps que apareixen en aquest lloc web, declina tota responsabilitat pel que fa al compliment dels requisits legals de les aplicacions mòbils referenciades i de l'ús que aquestes puguin fer de la informació captada dels seus usuaris.