Política de privacitat

La Diputació de Barcelona donarà compliment estricte a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació d'"entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i la Diputació. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la Diputació de Barcelona a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Barcelona resta assabentat que podrà exercir davant d'aquesta institució els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol•licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/registre.

La Diputació de Barcelona adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.