Datasets més ben valorats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més ben valorats segons els vots rebuts pels visitants del portal.

Parcs naturals: notícies

Butlletí d'informació dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Mitjana: 3 (1 vot)

Parcs naturals: avisos i alertes

Avisos i alertes dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (informació sobre fets excepcionals o d'emergència: incendis, esllavissades, talls, neu, batudes...).

Mitjana: 3 (1 vot)

Teatres i auditoris municipals

Teatres i auditoris municipals de la demarcació de Barcelona.

Mitjana: 3 (1 vot)

Cartografia topogràfica urbana

Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de diferents nuclis de la demarcació de Barcelona, en la seva majoria corresponent a municipis menors de 20.000 habitants, elaborada des de l'any 2.000 i amb actualització periòdica.

Mitjana: 3 (2 vots)

BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona)

Contingut complet publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) diari i també segmentat per emissor. Es tracta d'informació pública dels anuncis referents a notificacions, ordenances, oposicions, pressupost, licitacions, normativa, plecs de clàusules de l'administració local i de justícia de la demarcació de Barcelona. Contingut diari del BOPB segmentat per tipus d'emissor: 

Mitjana: 2.5 (2 vots)

Mapa del graf de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona amb diverses capes d'informació associada

Representació de la xarxa local de carreteres estructurada per capes, amb informació sobre punts quilomètrics reals i interpretats, catalogació de la xarxa d'acord amb expressió del codi de les carreteres i la seva tramificació, localització de les estacions d'aforaments de trànsit i les seves corresponents intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD).

Encara sense vots