Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Representació gràfica del municipis de la província de Barcelona amb informació de l’estat i tipus de producte ofert en el recurs Camins municipals del Catàleg de Serveis i Activitats de la Diputació de Barcelona.

Visites: 17 aquest mes / 153 aquest any

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental va gestionar fins a finals del 2018 una xarxa de 15 captadors d'alt volum (CAV) de partícules PM10 i 3 CAV de PM2,5 a 14 municipis. Aquesta xarxa formava part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

Visites: 16 aquest mes / 487 aquest any

Agenda dels càrrecs electes de la Diputació de Barcelona. Conté títol, data, descripció, imatge, URL, telèfon, e-mail, localització, assistents, etiquetes i classificació per temes de cada activitat. 

Aquestes activitats es publiquen també a l'agenda dels càrrecs electes del portal corporatiu. 

Visites: 15 aquest mes / 329 aquest any

Els mapes estratègics de soroll (MES) tenen com a finalitat proporcionar informació sobre els nivells d’exposició de la població a determinats nivells acústics i determinar les zones d’afecció pel soroll produït per una determinada font. Tot això a partir del càlcul dels nivells d’immissió acústica generats per la mateixa font.

Visites: 15 aquest mes / 400 aquest any

Àmbit territorial de les associacions de propietaris forestals (APF) amb conveni vigent amb la Diputació de Barcelona.

Visites: 15 aquest mes / 225 aquest any

Cartografia del planejament urbanístic municipal a escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació. La informació està organitzada en diferents capes (classificació, qualificació, sistemes,...) seguint les indicacions de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Visites: 14 aquest mes / 459 aquest any