Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

El Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Diputació de  Barcelona ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial i el CREAF. Aquest mapa mostra la distribució de les principals cobertes (forestals, agrícoles, urbanes) de la demarcació de Barcelona i permet analitzar la seva evolució fins a l'actualitat.

Visites: 71 aquest mes / 489 aquest any

Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera.

Consulteu el visor del Sistema d'Informació Territorial de la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona (SITCAR).

Visites: 70 aquest mes / 849 aquest any

Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de diferents nuclis de la demarcació de Barcelona, en la seva majoria corresponent a municipis menors de 20.000 habitants, elaborada des de l'any 2.000 i amb actualització periòdica.

Visites: 67 aquest mes / 634 aquest any

Càrrecs electes de cada municipi de la demarcació de Barcelona.

Visites: 67 aquest mes / 772 aquest any

La Gerència de Serveis de Comerç considera essencial aportar dades i coneixement del sector a les administracions locals, empreses, comerciants i agents interessats en el desenvolupament del comerç de proximitat de la demarcació de Barcelona.

Visites: 64 aquest mes / 553 aquest any

Ortofoto a escala 1:1000 de diversos nuclis de la demarcació de Barcelona, produïda a partir dels vols realitzats per elaborar la cartografia topogràfica urbana 1:1000. Per tal de conèixer la disponibilitat, s'ha habilitat una capa temàtica a nivell provincial que ho indica.

Visites: 64 aquest mes / 523 aquest any