Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera.

Consulteu el visor del Sistema d'Informació Territorial de la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona (SITCAR).

Visites: 1 aquest mes / 686 aquest any

Convenis col·lectius sectorials, d'empresa i d'altres organismes publicats al BOE, al DOGC i als butlletins provincials de Catalunya; pactes i acords del personal al servei dels ajuntaments de Catalunya. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Visites: 1 aquest mes / 713 aquest any

Dades del programa Hermes. Hermes és un sistema d’indicadors socioeconòmics desenvolupat l’any 1998 per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir informació socioeconòmica a nivell municipal als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Visites: 1 aquest mes / 327 aquest any

Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de diferents nuclis de la demarcació de Barcelona, en la seva majoria corresponent a municipis menors de 20.000 habitants, elaborada des de l'any 2.000 i amb actualització periòdica.

Visites: 1 aquest mes / 444 aquest any

Cartografia del planejament urbanístic municipal a escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació. La informació està organitzada en diferents capes (classificació, qualificació, sistemes,...) seguint les indicacions de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Visites: 1 aquest mes / 405 aquest any

Ordenances reguladores i reglaments de l'Administració local catalana; ordenances fiscals; calendaris i padrons fiscals; pressupostos i plantilles; estatuts d’organismes. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Visites: 1 aquest mes / 344 aquest any