Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Consums energètics a escala municipal, per fonts i per sectors. Les fonts originals de dades són ICAEN, ARC, CORES, ACA, ENDESA distribución, Electradistribució Centelles, Estabanell Energia, Electrocaldense, DGT, IDESCAT, el programa Hermes de la Diputació i els ajuntaments adherits al Pacte dels alcaldes pel medi ambient.

Visites: 41 aquest mes / 382 aquest any

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits, gestionats per la Diputació de Barcelona, a escala 1:50.000.

Visites: 40 aquest mes / 315 aquest any

Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres dels punts quilomètrics que no es deriven d'una fita realment existent però que són necessaris per a la definició i catalogació del tram. En general es corresponen amb els inicis i finals dels trams de les carreteres el punt quilomètric dels quals no coincideix amb un valor enter. P. ex. PQ 12 + 280.

Visites: 40 aquest mes / 373 aquest any

Cartografia del planejament urbanístic municipal a escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació. La informació està organitzada en diferents capes (classificació, qualificació, sistemes,...) seguint les indicacions de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Visites: 39 aquest mes / 360 aquest any

Agenda d’activitats turístiques de la demarcació de Barcelona, filtrable per comarca, ciutats i pobles, tipologia d’activitat i data d’inici i final. Inclou imatges, localització, etiquetes i categoria de cada activitat.

Visites: 37 aquest mes / 381 aquest any

Representació gràfica sobre l'eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics existents que a la realitat estan situades als vorals de les carreteres.

Visites: 37 aquest mes / 379 aquest any