Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de amb la informació associada corresponent a: codi de l’estació, carretera, punts quilomètric de l’estació, punt quilomètric d’inici del tram, punt quilomètric final del tram, origen del tram, destí del tram, direccions i categoria de l’estació.

Visites: 4 aquest mes / 481 aquest any

Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres de les fites dels punts quilomètrics de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. Es distingeixen per tipologies d’inici o final de tram, reals i virtuals.

Els punts quilomètrics reals coincideixen amb la fita quilomètrica situada al voral de la carretera. 

Visites: 4 aquest mes / 771 aquest any

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona. La cartografia està a escala 1:5.000.

Visites: 4 aquest mes / 261 aquest any

Delimitació d’urbanitzacions i nuclis de població d’acord amb el planejament urbanístic vigent de cada municipi, a partir del qual es defineix la franja perimetral de baixa combustibilitat prevista per la Llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions.

Visites: 4 aquest mes / 468 aquest any

Arxius municipals digitals de la demarcació de Barcelona.

Visites: 3 aquest mes / 280 aquest any

Adreces postals de l'àmbit territorial dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, actualitzats i publicats segons els estàndards establerts a escala europea.

Visites: 3 aquest mes / 218 aquest any