Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Butlletí d'informació dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Visites: 37 aquest mes / 409 aquest any

Emissions de gasos d'efecte hivernacle a escala municipal, per fonts i per sectors. S'apliquen factors d'emissió als consums energètics. Els factors d'emissió són els determinats per la metodologia del Pacte dels alcaldes pel medi ambient establerta per l'Oficina del Pacte dels Alcaldes (CoMO).

Visites: 37 aquest mes / 322 aquest any

Cartografia d'elements del patrimoni cultural i natural, a escala 1:5000, de diversos municipis de la demarcació de Barcelona. La seva valoració, permet l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació.

Visites: 36 aquest mes / 303 aquest any

Ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb les seves dades relacionades (comarca, província, dades de contacte de l’ajuntament, coordenades de geolocalització del municipi i de l’ajuntament, web, CIF, codi INE i escut municipal).

Organismes autònoms i altres ens públics de la província de Barcelona, amb adreça, telèfon i web.

Visites: 36 aquest mes / 342 aquest any

Equipaments esportius dels municipis de la demarcació de Barcelona. 

Aquest conjunt de dades inclou dos data sets: En primer lloc, la llista de complexos esportius municipals. Un complex pot tenir una o diverses instal·lacions. Conté la localització dels complexos esportius.

Visites: 35 aquest mes / 442 aquest any

Avisos i alertes dels parcs naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (informació sobre fets excepcionals o d'emergència: incendis, esllavissades, talls, neu, batudes...).

Visites: 35 aquest mes / 334 aquest any