Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Relació dels punts de guaita que es fan servir en el Pla d’Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona.

Visites: 18 aquest mes / 302 aquest any

Contractes administratius o privats que afecten l'àmbit territorial català i plecs de clàusules generals; licitacions de contractes administratius o privats per sector professional. Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Visites: 17 aquest mes / 802 aquest any

Dades del programa Hermes. Hermes és un sistema d’indicadors socioeconòmics desenvolupat l’any 1998 per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir informació socioeconòmica a nivell municipal als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Visites: 17 aquest mes / 374 aquest any

La Gerència de Serveis de Comerç considera essencial aportar dades i coneixement del sector a les administracions locals, empreses, comerciants i agents interessats en el desenvolupament del comerç de proximitat de la demarcació de Barcelona.

Visites: 17 aquest mes / 366 aquest any

Ortofoto a escala 1:1000 de diversos nuclis de la demarcació de Barcelona, produïda a partir dels vols realitzats per elaborar la cartografia topogràfica urbana 1:1000. Per tal de conèixer la disponibilitat, s'ha habilitat una capa temàtica a nivell provincial que ho indica.

Visites: 17 aquest mes / 346 aquest any

Consums energètics d'equipaments municipals, agrupats per font energètica. Dades provinents dels diferents Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible, de les visites d'avaluació energètica que s'hi inclouen i d'altres estudis concrets realitzats per la Diputació de Barcelona.

Visites: 17 aquest mes / 230 aquest any