Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Representació gràfica dels municipis de la província de Barcelona amb pla o estudi de mobilitat urbana, el seu estat i la seva obligació i/o recomanació.

Visites: 63 aquest mes / 443 aquest any

Representació gràfica sobre l’eix de les carreteres dels punts de les estacions d’aforament de la xarxa local de amb la informació associada corresponent a: codi de l’estació, carretera, punts quilomètric de l’estació, punt quilomètric d’inici del tram, punt quilomètric final del tram, origen del tram, destí del tram, direccions i categoria de l’estació.

Visites: 61 aquest mes / 679 aquest any

Consums energètics a escala municipal, per fonts i per sectors. Les fonts originals de dades són ICAEN, ARC, CORES, ACA, ENDESA distribución, Electradistribució Centelles, Estabanell Energia, Electrocaldense, DGT, IDESCAT, el programa Hermes de la Diputació i els ajuntaments adherits al Pacte dels alcaldes pel medi ambient.

Visites: 59 aquest mes / 608 aquest any

Estat d’execució dels treballs forestals en franges exteriors de protecció amb projecte redactat per la Diputació de Barcelona.

Visites: 59 aquest mes / 692 aquest any

Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb informació corresponent a cada tram referent a: carretera, codi d’estació d’aforament, intensitat mitjana diària de trànsit, percentatge de vehicles pesants i punts quilomètrics d’inici i final de tram d’aforament. Informació recollida des de l’any 2000 fins a l’actualitat.

Visites: 59 aquest mes / 468 aquest any

Informació detallada de les sol·licituds d'accés a la informació pública (sèrie documental 1314) amb el detall de la seva descripció, any, temàtica, canal de sol·licitud, sentit de la resolució, o els motius de la denegació si s'escau. Aquesta informació s'extreu dels expedients dels ajuntaments usuaris dels serveis SeTDIBA un cop els expedients han finalitzat la seva tramitació.

Visites: 59 aquest mes / 468 aquest any