Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

El projecte SITXELL (Sistema d' Informació Territorial de la Xarxa d' Espais Lliures de la Provincia de Barcelona) categoritza i valora els sòls no urbanitzables a partir dels análisis de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques y socioeconòmiqes.

Visites: 5 aquest mes / 165 aquest any

Arxius municipals digitals de la demarcació de Barcelona.

Visites: 5 aquest mes / 109 aquest any

Cartografia corresponent als límits dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona. La cartografia està a escala 1:5.000.

Visites: 5 aquest mes / 79 aquest any

Adreces postals de l'àmbit territorial dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, actualitzats i publicats segons els estàndards establerts a escala europea.

Visites: 5 aquest mes / 59 aquest any

Agenda d’activitats que es realitzen en els museus dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Visites: 5 aquest mes / 73 aquest any

Agenda d’activitats de teatres i auditoris dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Visites: 5 aquest mes / 51 aquest any