Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Ortofoto a escala 1:1000 de diversos nuclis de la demarcació de Barcelona, produïda a partir dels vols realitzats per elaborar la cartografia topogràfica urbana 1:1000. Per tal de conèixer la disponibilitat, s'ha habilitat una capa temàtica a nivell provincial que ho indica.

Visites: 49 aquest mes / 440 aquest any

Dades del programa Hermes. Hermes és un sistema d’indicadors socioeconòmics desenvolupat l’any 1998 per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per tal d’oferir informació socioeconòmica a nivell municipal als 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Visites: 47 aquest mes / 551 aquest any

Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de diferents nuclis de la demarcació de Barcelona, en la seva majoria corresponent a municipis menors de 20.000 habitants, elaborada des de l'any 2.000 i amb actualització periòdica.

Visites: 45 aquest mes / 370 aquest any

Exposicions organitzades per la Diputació de Barcelona. Conté títol, data d'inici i finalització, descripció, imatge, organitzadors, URL, telèfon, e-mail, localització, municipi, horari, tipus, públic, documentació i classificació per temes de cada exposició. 

Visites: 45 aquest mes / 442 aquest any

Serveis municipals d’habitatge a la demarcació de Barcelona. Localització, web, telèfon i horaris de les Oficines Locals d'Habitatge. Els recursos de tipus detall contenen els tipus d'oficina, llistat de serveis que ofereix cadascuna i destinataris d'aquests serveis.

Visites: 44 aquest mes / 390 aquest any

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental gestiona actualment una xarxa de 15 captadors d'alt volum (CAV) de partícules PM10 i 3 CAV de PM2,5 a 14 municipis. Aquesta xarxa forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

Visites: 43 aquest mes / 543 aquest any