Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va realitzar un estudi a la comarca del Maresme mitjançant imatges Sentinel-2 en el qual es va avaluar el decaïment de la massa forestal a partir de l'anàlisi de l'índex de vegetació EVI (que analitza el nivell de verdor de la vegetació) d'una imatge satèl·lit de l'agost de 2015 i una altra de l'agost de 2016.

Visites: 24 aquest mes / 1,183 aquest any

Adreces i dades de contacte de la xarxa de biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona.

Visites: 22 aquest mes / 570 aquest any

Elements de patrimoni cultural, que inclouen el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Podeu utiliutzar el web o la API Rest per recuperar elements de patrimoni cultural per municipi, comarca o tipologia.

Visites: 22 aquest mes / 545 aquest any

Traçats de les franges de baixa combustibilitat dels projectes de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat redactats per la Diputació de Barcelona.

Visites: 21 aquest mes / 69 aquest any

Consums energètics a escala municipal, per fonts i per sectors. Les fonts originals de dades són ICAEN, ARC, CORES, ACA, ENDESA distribución, Electradistribució Centelles, Estabanell Energia, Electrocaldense, DGT, IDESCAT, el programa Hermes de la Diputació i els ajuntaments adherits al Pacte dels alcaldes pel medi ambient.

Visites: 20 aquest mes / 729 aquest any

El Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Diputació de  Barcelona ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial i el CREAF. Aquest mapa mostra la distribució de les principals cobertes (forestals, agrícoles, urbanes) de la demarcació de Barcelona i permet analitzar la seva evolució fins a l'actualitat.

Visites: 20 aquest mes / 388 aquest any