Datasets més consultats

Aquest és el rànquing de conjunts de dades més consultats del portal.
Les visites mensuals corresponen a les que ha rebut cada conjunt de dades durant el mes vigent. Les visites totals fan referència a les vegades que s'ha consultat des de la seva publicació al catàleg.

Unitats del Pla d’Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals.

Visites: 5 aquest mes / 95 aquest any

Candidatures de cada municipi a les eleccions municipals (2015, 2019 i 2023). Aquestes candidatures provenen de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) dels anuncis tramitats per les juntes electorals de zona, en virtut de l’article 47.5 de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG).

Visites: 5 aquest mes / 56 aquest any

Cens d’activitats amb establiment dels municipis usuaris de l’aplicació informàtica GIA (Gestió d'Informació d’Activitats). Inclou activitats de diversos sectors econòmics: industrial, comercial, serveis, recreatives, etc. El cens també conté els equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos.

Visites: 4 aquest mes / 529 aquest any

Representació de la xarxa local de carreteres amb el codi corresponent a cada carretera.

Consulteu el visor del Sistema d'Informació Territorial de la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona (SITCAR).

Visites: 4 aquest mes / 328 aquest any

Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de diferents nuclis de la demarcació de Barcelona, en la seva majoria corresponent a municipis menors de 20.000 habitants, elaborada des de l'any 2.000 i amb actualització periòdica.

Visites: 4 aquest mes / 128 aquest any

Càrrecs electes de cada municipi de la demarcació de Barcelona.

Visites: 4 aquest mes / 164 aquest any