Estadístiques

Descobreix quantes crides d'apps i webs fetes amb les nostres dades rep l'API cada mes i cada any.
Segueix els datasets que han rebut una valoració més alta pels nostres visitants i aquells que s'han consultat més vegades.

92
conjunts de dades disponibles
770
recursos publicats
6216256
consultes de dades l'últim mes
Consultes mensuals: abril
Consultes anuals: 2024

*Pots consultar estadístiques més detallades de l'ús de l'API: aquí.

Datasets més ben valorats

Mapa de cobertes del sòl de l’any 1956

El Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Diputació de  Barcelona ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial i el CREAF. Aquest mapa mostra la distribució de les principals cobertes (forestals, agrícoles, urbanes) de la demarcació de Barcelona i permet analitzar la seva evolució fins a l'actualitat.

Mitjana: 5 (1 vot)

Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal

Informació detallada de les sol·licituds d'accés a la informació pública (sèrie documental 1314) amb el detall de la seva descripció, any, temàtica, canal de sol·licitud, sentit de la resolució, o els motius de la denegació si s'escau. Aquesta informació s'extreu dels expedients dels ajuntaments usuaris dels serveis SeTDIBA un cop els expedients han finalitzat la seva tramitació.

Mitjana: 5 (2 vots)

Ortofoto urbana

Ortofoto a escala 1:1000 de diversos nuclis de la demarcació de Barcelona, produïda a partir dels vols realitzats per elaborar la cartografia topogràfica urbana 1:1000. Per tal de conèixer la disponibilitat, s'ha habilitat una capa temàtica a nivell provincial que ho indica.

Mitjana: 5 (1 vot)

Datasets més consultats

Representació gràfica de cada tram d’aforament del trànsit de la xarxa local de carreteres amb informació corresponent a cada tram referent al darrer càlcul de la IMD realitzat: codi d’estació d’aforament, carretera, punt quilomètric inicial, punt quilomètric final, any de la intensitat mitjana diària de trànsit*, any de càlcul, valor de la intensitat mitjana diària de trànsit, percentatge de p

Visites: 103 aquest mes / 823 aquest any

Inventaris de la documentació municipal dels arxius adherits al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals. Es preveu incorporar progressivament els inventaris dels 162 arxius municipals adherits a aquest programa.

Visites: 93 aquest mes / 311 aquest any

Zones estratègiques on fer actuacions de gestió forestal per canviar el model de combustible i prevenir els grans incendis forestals (GIF).

Visites: 90 aquest mes / 609 aquest any