Cens d'activitats municipals amb establiment als portals municipals

El cens d’activitats amb establiment dels municipis inclou activitats de diversos sectors econòmics: industrial, comercial, serveis, recreatives, etc. El cens també conté els equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos.

Les dades d'aquest dataset s'ofereixen als portals de dades obertes de més de 200 ajuntaments de Catalunya gràcies a la càrrega automàtica des de l'API de dades obertes de la Diputació de Barcelona.