Dibaròmetre: enquestes de valoració ciutadana

Portal web amb un visor de dades que permet la consulta dinàmica dels resultats d'enquestes d'hàbits i percepció ciutadana realitzades als municipis de menys de 10.000 habitants de la província de Barcelona. Les enquestes tracten diferents àmbits de percepció ciutadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments.

Desenvolupador: 
Diputació de Barcelona