Visor de dades obertes municipals

Registre transversal de les dades obertes de cada municipi de les quals disposa la Diputació de Barcelona. El registre transversal permet consultar les dades obertes que fan referència a un municipi concret a través de tots els datasets de la Diputació sense necessitat de buscar les dades a dins de cada conjunt de dades.

Desenvolupador: 
Diputació de Barcelona