Actualitzem els recursos del BOPB

Els recursos del conjunt de dades del Butlletí Oficinal de la Província de Barcelona (BOPB) s’han actualitzat per adequar-los a la nova eina de gestió d’aquest butlletí, que recull la informació pública de la demarcació de Barcelona. Aquests recursos, que ofereixen en format RSS el contingut diari del BOPB segmentat per tipus d'emissor, apunten directament a la font original de la informació.

Per la seva banda, la nova eina de gestió del BOPB posa a disposició de la ciutadania i els reutilitzadors un apartat específic de dades obertes.