Actualitzem les dades de qualitat de l'aigua de les fonts naturals

El conjunt de dades de qualitat de l'aigua de les fonts naturals s'ha actualitzat amb la informació recollida al seguiment fet durant la primavera d'aquest any. Ara el dataset conté l'anàlisi de mostres d'aigua de les fonts naturals preses des del 2016 fins al 2021. Les dades estan disponibles en format XLSX, CSV i ODS.

L'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, a petició dels ens locals, recull i analitza mostres d'aigua de fonts naturals. En general, cada any es realitzen dues anàlisis de les fonts sol·licitades, una durant la primavera i l'altra durant la tardor. Un cop analitzades les fonts del municipi, s'envien els resultats obtinguts i una nota tècnica explicativa a l'ajuntament.