Celebrem el dia de les dades obertes

En aquest portal de dades obertes hi podeu trobar 85 conjunts de dades i gairebé 500 recursos que es publiquen en formats reutilitzables. L’any passat el web va tenir més de 350.000 visites i l’API va rebre més de 130 milions de crides per obtenir dades que van ser reutilitzades en webs i apps (tant interns com externs).

Amb aquestes dades es desenvolupen iniciatives de reutilització de dades obertes com les que podeu veure al rànquing que va elaborar a finals del 2022 Iniciativa Barcelona Open Data. 

Una de les novetats d’enguany és que les dades geoespacials es troben en format obert i reutilitzable al portal de dades geogràfiques obertes, d’acord amb la Directiva INSPIRE. Des de la seva posada en marxa, a inicis de l’any 2022, s’han descarregat més de 6.000 fitxers en diferents formats i s’han fet més de 7 milions i mig de crides als geoserveis web. Podeu consultar-ne els detalls en aquesta infografia.

Amb l’aprovació, el mes de desembre 2022, del Reglament d’Execució (UE) 2023/138 s’estableixen una llista de conjunts de dades d’alt valor i modalitats de publicació i reutilització, agrupats en 6 categories, entre les quals es troben les dades geoespacials, de medi ambient i de mobilitat. Alguns conjunts de dades que s'inclouen en aquesta classificació d'alt valor són les adreces o els edificis dels municipis de la província, els usos del sòl o els riscos naturals. 

A https://dadesobertes.diba.cat/ cada visitant pot trobar la informació que li interessi a través del cercador i té a l'abast diferents opcions per consultar-la, des de visors amb format de mapa, taula o calendari, fins a formats estàndards i interoperables perquè els desenvolupadors puguin reutilitzar-la. 

Els reutilitzadors (empreses, estudiants, emprenedors, investigadors, altres administracions...) disposen d’una interfície de programació d'aplicacions (API, de les seves sigles en anglès) per cercar, filtrar, posar en context o ordenar les dades de la Diputació i crear, així, noves visualitzacions, aplicacions o webs. Les dades obertes afavoreixen l’obertura del coneixement, la rendició de comptes, la innovació i la millora col·lectiva dels serveis.