Els cinc datasets del CIDO, disponibles a través de la seva nova API

Des d'aquesta setmana, els cinc datasets del Cercador d'Informació de Diaris Oficials (CIDO) són més fàcilment reutilitzables gràcies a la seva nova interfície de programació d'aplicacions (API). Amb aquesta API, el CIDO vol fomentar la reutilització de dades d’informació pública com ara les oposicions, els ajuts o la compra pública, per tal d’acostar-les a la societat i que generin el màxim de valor social i econòmic a partir de la creació de nous serveis. Es tracta, en conjunt, de més de 3 milions de dades obertes i estructurades provinents de gairebé 2 milions d’anuncis oficials.

A la documentació tècnica es mostren tota mena de detalls i exemples sobre com fer servir tant l'API corporativa com l'específica del CIDO per a cercar, filtrar, posar en context o ordenar les dades i crear, així, noves visualitzacions, aplicacions o webs.

Gràcies a aquesta nova interfície de programació d'aplicacions, transformar i crear nous serveis a partir de les dades del CIDO serà encara més senzill per a qualsevol reutilitzador.